Më popullore

Të veçuara

Kosova ime eshte prone e kompanise Kosova ime Sh.P.K. me seli ne Kosove, Prishtine. Ka nje staf te specializuar ne media dhe me pervoje afatgjate, te cilet merren me shkrimin, perpilimin dhe plasimin e materialeve mediatike.

© Copyright - Kosova ime 2020