DIBER, 1913: SERBET HUMBIN 2000 USHTARE NE DIBER

0
127

DIBER, 1913: SERBET HUMBIN 2000 USHTARE NE DIBER

Shqiptarët kanë arritur fitore kundër serbëve në Dibër, duke i shkaktuar humbje të medha.
Nga: The Times and The Sunday Times, London