Në këtë datë ndryshon ora: Akrepat lëvizin një orë prapa

Në mëngjesin e ditës së diele të datës 27 tetor 2019, akrepat e orës do të kthehen 60 minuta prapa.Ndryshimi do të fillojë në orën 3, ku do të shënojë ora 2, duke kthyer pra kështu një orë prapa.

Ky ndryshim i orës bëhet dy herë në vit, në javën e fundit të tetorit dhe në të dielën e fundit të marsit me qëllim shfrytëzimin sa më mirë të energjisë diellore.

Ndryshimi i orës në Europë u vendos si ligj europian në vitin 1981 dhe është rinovuar çdo katër vjet.Norma europiane vendos në mënyrë të qëndrueshme datat e fillimit të periudhës së orës së verës dhe përfundimin e saj.Mirëpo Bashkimi Europian ka vendosur që nga vitit 2021 ndërrimi i orës të hiqet dhe shtetet anëtare të BE’së do të vendosin vet se me çfarë ore do të vazhdojnë, verore ose dimërore.