19.8 C
Pristina
Friday, April 12, 2024

KEDS fillon inspektimin e rrjetit elektrik me dron

Rekomandime

KEDS ka nisur monitorimin dhe inspektimin e rrjetit distributiv me dron. Fillimisht si pilot projekt dronët u aktivizuan gjatë ditëve të fundit të shtatorit dhe në fillim të tetorit mbi linjat 10 kV Keqekolla dhe 10 kV Restelica, që janë linja në terrene të vështira malore.

- Advertisement -

Në zona të tilla, për shkak të konfiguracionit të terrenit, ekipet e kanë të vështirë të depërtojnë për ta kryer punën e tyre, sidomos pas reshjeve atomsferike ose erërave të mëdha. Prandaj, një teknologji e tillë do të ndihmojë në uljen e rreziqeve për punëtorët e terrenit, si dhe në shkurtimin e kohës së marrjes së të dhënave dhe intervenimit në sanimin e rrjetit apo prishjeve eventuale.

KEDS po e fut këtë teknologji të re për të vazhduar të ndjekë trendet e zhvillimit të kohës. Krahasuar me metodën tradicionale të inspektimit, atë me prezencë fizike të punëtorëve në lokacionin përkatës, e cila ka qenë mjaft e kufizuar dhe ka vështirësuar marrjen e të dhënave për gjendjen teknike të linjave të KEDS, teknologjia e re me dronë do ta lehtësojë dhe përshpejtojë procesin e grumbullimit të informatave nga terreni.

Një projekti i tillë do të zgjerohet dhe përfshijë të gjithë linjat ajrore të sistemit të shpërndarjes dhe pritet të fillojë implementimin nga janari i vitit 2023, ku për fillim do të bëhet inspektimi i të gjitha linjave 6, 10, 20 dhe 35kV, për të vazhduar edhe më tej, në identifikimin e paraqitjes së defekteve potenciale, të cilat në të ardhmen mund të shkaktojnë prishje dhe për pasojë ndërprerjen me energji elektrike.

- Advertisement -

Për të shkëmbyer përvojën e nevojshme për fillimin e një procesi të tillë për inspektimin e linjave ajore, KEDS ka angazhuar kontraktorë të specializuar në këtë fushë, përderisa për implementimin e projektit, do të ketë bashkëpunim të ngushtë me departamentin e Operimit të Sistemit të Shpërndarjes së KEDS.

Dronët do të komandohen deri në 8 km nga distanca dhe do të bëjnë foto dhe video me rezolucion të lartë, në të cilat shihet qartë gjendja teknike e linjave shpërndarëse si dhe e elementeve përcjellëse të rrjetit të shpërndarjes.

- Advertisement -

Videot ose fotografitë e gjeneruara nga dronët do të ndihmojnë në mirëmbajtje preventive të rrjetit dhe në investimet potenciale në të ardhmen, përderisa zonat më kritike do të detektohen me kohë për caktim të prioriteteve dhe orientim të ekipeve punuese në këto zona.

Kjo do të bëhet përmes aplikacionit softuerik uBird, në të cilin do të gjenerohen raporte të detajuara që përmbajnë të gjitha informatat e nevojshme për linjën e inspektuar me dron, duke i klasifikuar gjetjet nga inspektimi sipas seriozitetit të dëmtimit dhe nevojës emergjente për intervenim.

Këto të dhëna pastaj do të analizohen nga ekipet profesionale të kompanisë, të cilat më pas do t’i ndërmarrin veprimet e nevojshme për intervenim me qëllim të shmangies së prishjeve potenciale në të ardhmen, duke kontribuar në sigurinë e furnizimit me energji elektrike për regjionet përkatëse.
Gjithashtu, të dhënat e marra nga procesi i inspektimit të linjave me dron do të përpunohen duke u shfrytëzuar për analizë teknike të përgjithshme, me qëllim të përcaktimit të projekteve investive në të ardhmen.

Përdorimi i dronëve në rrjetin shpërndarës të KEDS ofron një mënyrë më të shpejtë dhe më të sigurt për inspektimin e plotë të linjave nga ekipet e terrenit, si dhe pritet të ndikojë në masë të madhe në besueshmërinë e furnizimit me energji elektrike për të gjithë konsumatorët.

-Advertisement-

Më shumë artikuj

- Advertisement -

Të fundit