-0.7 C
Pristina
E martë, 29 Nëntor, 2022

Dalin statistikat zyrtare: Kaq shqiptarë jetojnë në Maqedoni

Rekomandime

Po paraqesim disa tregues statistikor lidhur me lëvizjen natyrore të popullsisë të bashkësisë etnike shqiptare në Maqedoni.

Lindja e foshnjave shqiptare (1992-2017)

Viti:

1992: (34.5%)

1993: (35.1%)

1994: (35.9%)

1995: (36.1%)

1996: (36.3%)

1997: (35.6%)

1998: (36.4%)

1999: (36.0%)

2000: (36.7%)

2001: (35.6%)

2002: (36.4%)

2003: (36.2%)

2004* (31.6%)

2005: (32,1%)

2006: (32,7%)

2007: (32,5%)

2008: (31,8%)

2009: (31,4%)

2010: (32,4%)

2011: (33.9%)

2012: (34.1%)

2013: (35.1%)

2014: (33.5%)

2015: (33.4%)

2016: (33.7%)

2017: (34%)

Mesatarja (viti 1992-2017): 34.4%

*Nga 2004, me rekomandim të EUROSTAT-it, është ndryshuar metodologjia e paraqitja e të dhënave të statistikave vitale.

Ndërsa, kur jemi te mortaliteti (vdekshmëria), kemi përqindjen më të vogël nga gjithë bashkësitë etnike, pra mesatarisht shqiptarët marrim pjesë me16.5% në nivel vjetor, ndërsa bashkësitë tjera etnike përbëjnë pjesën tjetër, 84%:

Viti:

2008: (16,7%)

2009: (16.7%)

2010: (16%)

2011: (16.4%)

2012: (16.8%)

2013: (16,8%)

2014: (15.7%)

2015: (16.6%)

2016: (16.8%)

2017: (16.9%)

Mesatarja (viti 2008-2017)= 16.5%
Për të lindurit jashtë vendit, nga viti 2004 nuk mbahet ndonjë evidenc sipas përkatësisë etnike. Por, shikuar komunat e prejardhjes së tyre mund të thuhet se shqiptarët jashtë vendit mbajnë një mesatare nga 3500 lindje brenda vitit, apo afro 85% nga numri total.

Viti:

2008: 3728 foshnje të lindura jashtë vendit

2009: 3510

2010: 3642

2011: 4012

2012: 4221

2013: 4373

2014: 4400

2015: 4632

2016: 4833

2017: 4829

Sikur të futej në numrin total të lindjeve edhe foshnjat shqiptare të lindura jashtë vendit, atëherë përqindja e shqiptarëve do arrij në mbi 42%.
Një tjetër indikator lidhur me lëvizjen natyrore të popullsisë e kemi edhe te kurorzimet.

Viti/vitet

2008-2012: (35,7%)

2013: 33.1%

2014: 32.4%

2015: 31%

2016: 34.2%

2017: 36.1%

Mesatarja (2008-2017)=34%

Nga viti 2008-2017 kemi 34% kurorzime nga bashkësia etnike shqiptare, ndërsa vetëm në vitin 2017 ky numër arriti shifrën 36.1%.
Dhe për fund, një indikator teje i rëndësishëm, ai i filloristëve shqiptarë. Numri (përqindja) e filloristëve shqiptarë gjatë 10 viteve të fundit:

Viti shkollor:

2007/08: (34%)

2008/09: (33.7%)

2009/10: (33.5%)

2010/11: (32.8%)

2011/12: (32,9%)

2012.13: (32.7%)

2013/14: (32.7%)

2014/15: (33%)

2015/16: (32.5%)

2016/17: (32.1%)

Mesatarja (2007/08-2016/17)= 33% nxënës shqiptarë në shkollat fillore në Maqedoni.
Pas gjithë kësaj, (natalitet: vitet 1992-2017= 34.4%, kurorzime: vitet 2008-2017= 34%, nxënës të shkollave fillore: 2007/08-2016/17=33%), secili që mendon dhe thotë që shqiptarët janë16.7% apo 20%, ose është manipulator ose analfabet, të tretë nuk ka./ina-online.net

Më shumë artikuj

Të fundit